M İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Maden Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Maden Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Maden Mühendisi Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Maden Mühendisi Meslek Tanımı : Maden rezervlerini tespit etmek için araştırmalar yapan, maden çıkarma ve ön işlemlerini planlayan, organize eden ve işlerin yürütülmesine nezaret eden kişidir.

Maden Mühendisi (Genel) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Maden sahalarını tespit etmek için, jeolojik ve topoğrafik etütler yaptırıp, muhtemel maden sahalarından numuneler aldırmak,
b) Kimyasal ve petrol grafik analizlerin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlayıp tanzim edilen raporları jeoloji ve jeofizik mühendisleriyle değerlendirmek,
c) Maden yataklarının yerini, rezerv ve miktarını etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini tespit etmek,
d) Yataklardan numuneler alıp, laboratuvar da inceleterek madenin tenörünü tespit etmek,
e) Maden yataklarının tahmini krokisini çizip, ocak ağızlarının yerini belirleyerek maliyet hesaplarını ve fizibilite raporlarını yapmak,
f) Madenlerin çıkarılması için maden kuyusu veya kuyu ağızları, kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ve taşıt kolaylıkları gibi yerüstü tesis ve araçların geliştirilmesini planlamak,
g) Üretim metotlarının, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tiplerini belirlemek,
h) Yer altı veya yeryüzünde yürütülen maden veya taşocağı işlerine nezaret etmek,
i) Maden veya taşocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlamak ve nezaret etmek,
j) Maden Mühendisliğinin araştırma ve geliştirme işleri gibi belirli bir safhasında ihtisas sahibi olabilir ve o şekilde ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Maden Mühendisi Meslek Kodu : 2146.04

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir