K İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Nedir? Ne İş Yapar?

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Nedir? Ne İş Yapar? Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Görev tanımı nedir? Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Meslek kodu nedir?

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Meslek Tanımı :
Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden resmî makamlara karşı sorumlu olan kişidir.

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Görev ve İşlem Basamakları :

Kurum, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Başarının artması ve eğitim kalitesinin yükselmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Personelin iş bölümünü yapmak, sicil dosyalarını tutmak, sicil raporlarını doldurmak, yöneticilerin raporlarını Bakanlığa, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin raporlarını ise valiliğe göndermek,
c) Resmî makamlara karşı dershaneyi temsil etmek,
d) Diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları incelemek, gereğini yapmak,
e) Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapmak, eğitim-öğretim etkinliklerini planlamak, görev bölümünü yapmak,
f) İzin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak,
g) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların usulüne göre yapılmasını sağlamak,
h) Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmak, ilgili personelin de katılmasını sağlamak,
i) Öğretmenlerin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlamak, yıllık ve varsa lâboratuar planlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylamak,
j) Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlamak,
k) Gerektiğinde alanında haftada en çok 12 saat derse girmek,
l) Öğretim yılı başından önce yıllık çalışma takvimini hazırlamak, ilgili makama onaylatmak,
m) Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturmak,
n) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlamak,
o) İzin kullanacak olan personele varsa genel müdürle birlikte izin belgesi düzenlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Meslek Kodu : 1345.03

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :
Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :
Eğitim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir