Klinik Psikolog Nedir? Ne İş yapar?

Klinik Psikolog Nedir? Ne İş yapar? Klinik Psikolog Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Klinik Psikolog Meslek Tanımı : Mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümüne yardım eden psikologdur.

Klinik Psikolog Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümlenmesine yardım etmek,
b) Psikiyatrik hastaların bakımları konusunda hemşirelere eğitim vermek,
c) Meslek usul ve tekniklerini (mülakat, psikoanalitik vb.) kullanarak hastaların ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri (zeka, kişilik vb.) uygulamak, yorumlamak,
d) Hastalığın teşhis ve tedavisinde, hastaların tabiple işbirliği kurmalarına yardımcı olmak,
e) Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izlemek, bulguları ilgili uzman hekime vermek.
f) Hasta ile personel arasındaki ilişkilerin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili bir şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
g) Servisteki test malzemesinin iyi kullanılmasından ve bakımından sorumlu olmak,
h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Klinik Psikolog Meslek Kodu : 2634.08

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Psikologlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0