K İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Meslek kodu Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Meslek Tanımı : Verilerin saklanması ve korunması alanında çalışan ve görevlerini gerekli mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olan kişidir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Ne İş Yapar? : İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.
c) İlgili mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası amacıyla yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile alınan Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak.
e) Kişisel verilerin korunması uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek.
f) Kurumun hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak.
g) Kişisel verilerin korunması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.
h) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
i) Mesleği alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Meslek Kodu : 2529.10

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek : EVET

Foto kaynak:Internet security photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir