Kimya Mühendisi Nedir? Ne İş yapar?

Kimya Mühendisi Nedir? Ne İş yapar? Kimya Mühendisi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Kimya Mühendisi Meslek Tanımı : Saf ve uygulamalı kimya alanlarında araştırmalar yapan, maddelerin kimyasal ve fiziksel değişimleri ve bu değişim özelliklerinin sanayi, tarım ve ecza kimyası alanlarında uygulanabilirliğini araştıran, genel kimya, element kimyası alanına giren araştırma ve üretim faaliyetlerini yürüten kişidir.

Kimya Mühendisi (Genel) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bileşimlerin tartı ve hacim kanunları, kimyasal işaretleme, atom ve molekül ağırlıkları ile ilgili kanunları, kimyasal tepkimeleri, kinetik, statik ve enerjik yönlerden incelemek,
b) Metallerin, maddelerin ve bunların çeşitli bileşimlerinin, karbon bileşiklerinin, çevrimsiz ve çevrimsel bileşiklerinin incelenmesini, bir bileşim içindeki elementlerin araştırılması ve bunların doz tayini işlemleri, ihtiyaç maddelerinin üretimi ile ilgili sanayi kimyası, toprakları ve gübreleri inceleyen tarım kimyası, ilaçları hazırlama ve inceleme amacı güden ecza kimyası gibi uygulamalı kimya alanlarında inceleme, araştırma ve geliştirmelerde bulunmak,
c) Uygulamalı kimya alanında uygulanmakta olan ameliyelerde veya laboratuvarlardaki imalat veya muamele safhalarında mamul madde üretimi için kullanılan metotların detayını incelemek,
d) Üretim işlemlerinin iyileştirilmesi bakımından üretim işlemlerine ait detayların araştırılması ve diğer bilgilerin derlenmesi çalışmalarını yapmak,
e) Kurulacak tesisler için gerekli teçhizat tipini tayin etmek,
f) Tesisin projesini hazırlayıp, inşasına, tesisine ve işletilmesine nezaret etmek,
g) Hammaddelerin kimyevi, mekanik ve diğer metotlarla daha verimli işletilmesini sağlamak,
h) Muamele sırasında görülen arıza ve aksaklıkların mahiyetini araştırıp, giderilmesini sağlamak,
i) Üretim için kimyasal reçeteler hazırlayarak bunların karışım, bileşim oranlarını ve uygulama zamanlarını tespit etmek,
j) Kimya biliminin genel, element, tarım, sanayi ve ecza kimyası gibi saf ve uygulamalı kimya bölümlerinden birinde ihtisası olabilir ve o şekilde ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.

Kimya Mühendisi Meslek Kodu : 2145.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Kimya Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

İmage Kaynak: Background vector created by freepik – www.freepik.com

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *