K İle MesleklerKimya Mühendisleri

Kimya Mühendisi (Korozyon) Nedir? Ne İş Yapar?

Kimya Mühendisi (Korozyon) Nedir? Ne İş Yapar? Kimya Mühendisi (Korozyon) Meslek Kodu Nedir?

Kimya Mühendisi (Korozyon) Meslek Tanımı : Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma sebepleri ile ilgili test ve analizlerin yapılmasını sağlayan, kontrol eden, raporları hazırlayan, laboratuarın doğru, aksamadan ve güvenilir çalışabilmesine yönelik koşulları sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Kimya Mühendisi (Korozyon) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen numuneleri bir tutanakla teslim almak,
b) Numunede herhangi bir eksiği ya da taşımdan dolayı oluşan hasarı varsa numunenin geldiği kurum/kuruluşa bildirmek, gerekiyorsa tekrar gönderilmesini istemek,
c) Gerektiğinde laboratuar ortamında veya üretim ortamında korozyon incelemesi yapmak/yapılmasını sağlamak,
d) Boruların iç yüzeylerindeki depozit altı korozyon incelemesi yapmak/yapılmasını sağlamak,
e) Kullanılmayan boruların kullanılabilirliğinin test etmek/edilmesini sağlamak,
f) Kullanılan borularda meydana gelen patlamalarda, patlak boruları inceleyerek patlama sebeplerinin tespit etmek/edilmesini sağlamak,
g) Numunelerdeki korozyonu tespit etmek/ettirmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
h) Analiz sonucu elde edilen değerleri uygun formatlarda raporlayarak yorum yapmak,
i) Laboratuarda kullanılan sarf malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini sağlamak,
j) Kullanılacak cihazların bakım ve temizliğinin yapılmasını ve arızalarının giderilmesini sağlamak,
k) Teknolojik gelişmeleri takip etmek laboratuara uygulanabilirliğini araştırmak ve değerlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Mühendisi (Korozyon) Meslek Kodu : 2145.05

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Kimya Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir