Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; yeraltı suları, madenler, endüstriyel hammaddelerin araştırılması, sağlıklı kentsel ve yerleşim alanlarının belirlenmesi, yer yapısı, depremlerin araştırılması ve deprem zararlarının azaltılması vb. konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mühendislik ve altyapı sorunlarının çözümü ile ilgili konularda çalışmak,
b) Turizm ve doğa güzellikleri ile ilgili araştırmalar yapmak,
c) İçme ve kullanma amaçlı yeraltı – yerüstü su kaynaklarının araştırılması çalışmalarını yürütmek,
d) Bölgesel ve kentsel yerleşim alanlarının zemin etütlerini yapmak,
e) Endüstriyel ve ekonomik hammaddelerin araştırılması çalışmalarını yürütmek,
f) Petrol ve doğalgaz araştırmaları yapmak,
g) Depremsellik ve deprem zararlarının azaltılması ile ilgili araştırmalar yapmak,
h) Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması çalışmalarını yürütmek,
i) Karstik yapıların, mağaraların, düdenlerin vb. yapıların araştırılması çalışmalarını yürütmek,
j) Deniz ve kıyı jeolojisi araştırmaları.
k) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
l) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
m) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
n) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
o) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
p) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
q) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
r) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
s) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
t) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
u) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
v) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2311.14

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Doktora

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0