Jeofizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Jeofizik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Jeofizik Mühendisi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Jeofizik Mühendisi Meslek Tanımı : Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

Jeofizik Mühendisi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atmosferdeki akustik ve optik olayları, arzı etkileyen manyetik güçleri, termal, elektrik, yer çekimi gibi güçleri sismik ölçümler yaparak araştırmak,
b) Dünyanın kütle, genişlik, ağırlık ve biçimini belirleyerek iç yapısı ve kompozisyonu hakkında tahminde bulunmak,
c) Depremlerin, buzul ve volkanların faaliyetlerini ve yapılarını incelemek,
d) Dünyanın manyetik alan haritasını çıkarmak,
e) Radyo yayını ve denizcilik gibi alanlardaki problemlere elde edilen verileri uygulamak,
f) Denizlerin fiziki yapılarını yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliği, çıkıntıların ve gelgitlerin durumunu deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri incelemek,
g) Minerallerin yerini bulmak için kaya oluşumlarının yapısını incelemek,
h) Suların gelişmesi ve bozulmasını, dağılımını inceleyip; sel kontrol alanları, toprak ve suyun korunması, su temini, su gücü, kanalizasyon sulama ve diğer su projelerinde çalışmak,
i) Seyrüsefer grafikleri ve haritaları hazırlamak amacıyla yeryüzünde sabit noktalar seçip baraj ve yer altı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi etütleri yapmak,
j) Bölge haritalarında etüt yapacağı yerleri belirleyerek uygulanacak yöntemleri ve kullanacağı araç gereçleri tespit etmek,
k) Baraj temel etütleri yapmak, toprağı ve yer katmanlarını belirli yerlerden alınan örnekler vasıtasıyla incelemek, sondaj yaptırmak,
l) Sismik cihazlarla yer altı hareketlerini tespit edip katmanlar hakkında bilgi edinmek,
m) Toprağa elektrik akımı vererek manyetik akım göndermek, manyetik akım göstergelerini okuyup not alarak grafikler ve kesitler çıkarmak,
n) Maden ve yer altı sularının derinliğini ve rezervlerini tespit etmek,
o) Araştırmalarda rezistivite aletiyle yerin zahiri direncini ve iletkenliğini,

Jeofizik Mühendisi Meslek Kodu : 2114.01

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Jeologlar Ve Jeofizikçiler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0