Gündemİ İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

İşyeri Hekimi Nedir? Ne İş Yapar?

İşyeri Hekimi Nedir? Ne İş Yapar? İşyeri Hekimi Meslek kodu Nedir?

İşyeri Hekimi Meslek Tanımı : İş sağlığı hizmetleri kapsamında işyerlerinde, çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini ve tedavilerini yapan uzman hekimdir.

İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meslek hastalıkları, iş kazaları, sık tekrarlanan işten uzaklaştırmalarda işe dönüş muayenesi yapmak,
b) Kronik hastalıkları bulunan çalışanları daha sık aralıklarla muayene etmek, gerekli tetkikleri yaptırmak, koruyucu önlemlerin alınması hususunda gerekli işlemleri yaptırmak,
c) Gerekli laboratuvar tetkikleri ve radyolojik muayeneleri yaptırtmak,
d) Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak ve yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapmak,
e) İşyerlerinde ilkyardım ve kurtarma çalışmalarını organize etmek, ilgili personelin eğitimini sağlamak ve acil tedavi hizmetlerini yürütmek,
f) Özürlülerin işe alınmaları, işyerinde olan kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların sağlık muayenelerini yapmak, rapor hazırlamak,
g) Kreş ve çocuk bakım yurdu emzirme odalarının sağlık koşullarını kontrol etmek ve uygunluğunu sağlamak,
h) Gebe ve emzikli kadınların işyerinde muhtemel sağlık tehlikelerine karşı sağlıklarını korumak ve eğitim vermek,
i) İşyerinde kullanılan ve tüketilen maddeleri belirli aralıklarla incelemeler yapmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
j) Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alan çalışanların izleme ve kontrollerini yapmak, ilgili hastanelerle işbirliği içinde çalışmak,
k) İşyerinde meslek hastalığı veya meslek hastalığı şüphesi tanısı alanların çalıştığı ortam ve çalışanlarla ilgili incelemeler yapmak,
l) İş kazası geçiren ya da meslek hastalığına tutulan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak,
m) Eski hükümlü, malul ve özürlülerin işlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
n) Herhangi bir hastalık ya da kaza geçiren periyodik muayene sonrasında eski işinde çalışması sakıncalı bulunan çalışanın mevcut sağlık durumuna uygun işte çalışmasını sağlamak,
o) İşyerinde sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, yıllık çalışma raporu hazırlamak ve iş sağlığı ve güvenliği kuruluna göndermek,
p) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurul üyelerine, çalışanlara ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitimler vermek,
q) İşyerinin genel hijyen koşullarını izlemek ve denetlemek,
r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İşyeri Hekimi Meslek Kodu : 2211.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :
Genel Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir