İletişim Tasarımı Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

İletişim Tasarımı Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? İletişim Tasarımı Uzmanı Meslek kodu nedir?

İletişim Tasarımı Uzmanı Meslek Tanımı : Kurum ve kuruluşların politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir.

İletişim Tasarımı Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,
b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
c) Tanıtım için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlamak (Gazete, ilan, afiş, radyo-tv spotları).
d) Tanıtıcı haber bültenleri, broşürleri, raporları hazırlamak.
e) Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurmak.
f) Basın toplantıları, sergileri, konferansları hazırlamak.
g) Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir ve yazılara cevaplar hazırlamak.
h) Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlamak.
i) Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlamak.
j) Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapar veya bunların yapılmasını sağlamak.
k) Yürütülen tanıtım veya reklam kampanyaları ve maliyetleri hakkında müşterileri bilgilendirmek.
l) Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak; toplantı, konferans, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlamak.
m) Kurum adına sanat etkinlikleri düzenlemek.
n) Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlamak.
o) Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, faaliyetlerde kullanılacak malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirlemek.
p) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak
q) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İletişim Tasarımı Uzmanı Meslek Kodu : 2166.14

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :
Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0