İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Nedir? Ne İş Yapar?

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Nedir? Ne İş Yapar? İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) Nedir? Ne İş Yapar?

İlaç Tanıtım- Satış Mümessili (Reprezant) Meslek Tanımı : Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İlaç Tanıtım- Satış Mümessili (Reprezant) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinmek,
b) Çalışma bölgesine ait hedefleri belirlemek,
c) Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirlemek,
d) Ziyaret randevularını ayarlamak,
e) Tanıtım malzemelerini hazırlamak,
f) Pazar araştırması yapmak,
g) Doktora firmayı ve kendisini tanıtıcı bilgi vermek,
h) İhtiyaçları belirlemek,
i) Tanıtım malzemelerini sunmak,
j) İlacın reçeteye girmesini sağlamak,
k) Eczacıya ilaç özellikleri hakkında bilgi vermek,
l) Eczane reçete analizi yapmak,
m) Sipariş almak,
n) Siparişleri ilgililere bildirmek,
o) Katılım organizasyonunu yapmak,
p) Aktivite mekanını düzenlemek,
q) Katılımcılara sunum yapmak,
r) İhale ilanlarını takip etmek,
s) İhale şartnamelerini temin etmek,
t) İhale komisyonu üyelerine ilaçları tanıtmak,
u) Rakip firmaların satış şartlarını, tanıtım faaliyetlerini, tanıtım yöntemlerini, tanıtım hedeflerini incelemek,
v) Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletmek.
w) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlaç Tanıtım- Satış Mümessili (Reprezant) Meslek Kodu : 2433.01

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Teknik Ve Medikal Satışlar İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Bit Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0