Havacılık Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Havacılık Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Havacılık Mühendisi Meslek kodu nedir?

Havacılık Mühendisi Meslek Tanımı: Uçaklar ve uçak teçhizatı için projeler yapan bunların inşasını, gelişimini, tesisini, tadilini, muayene ve denemesini, tamirini planlaştıran ve kontrol eden kişidir.

Havacılık Mühendisi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Makine Mühendisi (Genel)(2145.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,
b) Uçakların, güdümlü mermilerin ve diğer uçak teçhizatının geliştirilmesini güden araştırma projelerini planlamak,
c) Uçaklarda kaldırma, sürtünme, gerileme, tazyik, titreme, hız, hat ve sallanma gibi olayları etüt etmek,
d) Deney modelleri ve test sonuçlarını kaydetmek için, aletler inşa etmek,
e) Uçak güdümlü mermi ve diğer ilgili uçak tesisatını geliştirmek tadillerle meşgul olup bunlardaki mühendislik ihtiyaçlarını tespit etmek,
f) Aerodinamik şekiller, yapılış tahditleri, itme, mihaniki ve hidrolik şartlar, parçalar, sistemler, yolcu, kargo ve mürettebat yerleri ve emniyet cihazları gibi faktörleri göz önüne alarak tersim bilgilerini tamamlayıp özellikle uygunluğunu kontrol için statik dinamik, iklimsel uçuş ve hava tüneli testleri yapmak,
g) Teçhizatın özelliklere uygunluğunu tespit etmek için kontrol standartları, aletler ve teknikler geliştirip, yeterli olmaması hallerinde sebeplerini tespit etmek için test bilgilerini yeniden değerlendirerek düzeltmek,
h) Alınacak tedbirleri teklif edip, teknik raporlar hazırlamak,
i) Uçakların araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili kayıtları tutmak,
j) Helikopter, planör, hava semineri, balonlar, roketler, güdümlü mermiler ve özel uçaklarla ilgili laboratuvar ve ikmal işi dahil özel uçak tipleri ve bunların motor, pervane, hidrolik sistem, uçak aletleri, fren sistemi ve emniyet bağları, paraşütler, buz kırıcıları ve tekerlekler gibi müteferrik teçhizatın laboratuvar ve imal işi dahil uçak parçalarının ve araştırma hizmetlerinin bir veya daha fazla görevlerinde ihtisas sahibi olabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Havacılık Mühendisi Meslek Kodu: 2144.04

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Makine Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0