H İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Harita Teknik Ressamı Nedir? Ne İş Yapar?

Harita Teknik Ressamı Nedir? Ne İş Yapar? Harita Teknik Ressamı Meslek kodu nedir?

Harita Teknik Ressamı Meslek Tanımı : Mühendisler tarafından hazırlanarak kendisine verilen ölçülere, aplikasyon krokilerine ve planlara göre astralon paftası üzerine belirli ölçekler dahilinde parselasyon çizimleri yapan kişidir.

Harita Teknik Ressamı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Teknik Ressam (Genel) (3118.08?de yazılı işlere benzemekle beraber topoğrafik, politik, klimatik, ekonomik, sosyolojik ve diğer haritaları derlemekte, çizmekte ve kopye etmekte ihtisas sahidir.
b) Ölçü ve aplikasyon krokisini, bina veya parsel sahiplerinin mülkiyet evraklarını incelemek,
c) Kroki ve planı paftada gösterilmeyen poligon noktalarını astralon paftasına kullanılan ölçeğe göre işaretlemek,
d) Ölçekli cetvel, gönyeler, kurşun ve astralon kalemiyle krokiyi astralon paftaya, bina kitlesini de parsel ölçülerinin içine çizmek,
e) Çizimi biten kroki ve planların en ve boyunu gösteren harita hesaplanmasını Limes planına göre yapmak,
f) Arazide çıkarılmış olan hesaplara göre poligon kanavaları yapmak, kanava üzerinde paftaları oluşturan kısımları ayırarak isimlendirmek, ölçü krokilerine göre poligonları pafta üzerine çizmek, Takeometrik noktaları ölçü krokisinden faydalanarak çizmek ve birleştirmek,
g) Takeometrik noktalardan faydalanarak arazinin yapısal durumunu sembolik işaretleri kullanarak verilen kodlara göre çizimini yapmak, imar haritasını çıkarmak, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Harita Teknik Ressamı Meslek Kodu : 3118.04

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir