G İle MeslekYönetim Ve Organizasyon Analistleri

Girişimcilik Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Girişimcilik Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Girişimcilik Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Girişimcilik Uzmanı Meslek Tanımı: Emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi geleneksel üretim faktörleri ile birlikte bilgi ve ağ yapılarını (network) bir araya getiren; risk alan ve bu riskin karşılığında bir ürün veya hizmet üreterek kar elde etmeyi amaçlayan girişimcilere danışmanlık yapan kişidir.
Girişimcilik Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurulmasını ve gelişmesini sağlamak,
b) Başarı getireceğine inandığı fikirler için iş modeli oluşturmak ve gereksinim duyulacak tüm yatırım destekleyici unsurları araştırmak,
c) Finansal planlar yapmak,
d) Pazar araştırması yaparak ürünlerin satış miktarlarını ve maliyetlerini belirlemek,
e) Pazardaki rekabeti analiz etmek,
f) İhtiyaç duyacağı insan gününün sayı ve niteliklerini belirlemek,
g) Pazar büyüklüğüne karar vermek,
h) Kısa ve uzun vadeli planlar yapmak,
i) Beklenmedik durumlara karşı öngörü geliştirmek ve tedbirler almak,
j) Reklam ve tanıtım faaliyetlerini planlamak,
k) Faaliyetlerine katkı sağlayacak dış kaynakları araştırmak ve işbirliği geliştirmek,
l) Yasal ve hukuki işlemleri yapmak, raporlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara sunmak,
m) Oluşabilecek doğal afetlere karşı önlem almak, iş yaşamının etkinliğini artırmak için çalışmak, teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetler sürdürmek,
n) İşletme kuracaklara, piyasaya yeni ürün sunacaklara, mevcut ürünleri farklı yapıda düzenleyerek piyasaya arz edeceklere, organizasyonda değişiklik yapacaklara, hazır kurulu firmalarda yenilik odaklı faaliyetlerde bulunacaklara, iç girişimcilik faaliyetleri göstereceklere, icat, patent gibi entelektüel sermaye birikimlerini ticarileştireceklere, sosyal inovasyon kapsamında girişimsel faaliyetlerde bulunacaklara danışmanlık hizmeti vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Girişimcilik Uzmanı Meslek Kodu: 2421.07

Meslek Adı : Girişimcilik Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Yönetim Ve Organizasyon Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir