Fosil Bilimci (Paleontolojist) Nedir? Ne İş Yapar?

Fosil Bilimci (Paleontolojist) Nedir? Ne İş Yapar? Fosil Bilimci (Paleontolojist) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Fosil Bilimci (Paleontolojist) Meslek Tanımı: Çeşitli jeolojik devirlerde yaşamış olan insan, hayvan ve bitki türlerine ait fosiller üzerine araştırmalar yapan kişidir.

Fosil Bilimci ( Paleontolojist ) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fosillerin bulunması için araştırma ve incelemeler yapmak,
b) Fosil buluntusu olan veya olduğu düşünülen alanları tespit etmek,
c) Kazı hazırlıkları yapmak, kazı yapılacak alanı bölümlere ayırmak,
d) Fosillerin bulunduğu bölgelerde, kazma, çekiç, keski, fırça yardımıyla kazılar yapmak,
e) Çıkarılan her parçayı numaralandırmak, etiketlemek,
f) Laboratuvar da fiziksel temizleme işlemlerini yapmak, Su da bekletmek ve ya kimyasal maddelerle temizlemek,
g) Alçıdan ve ya polyester mulajdan örneklerin kalıplarını çıkarmak,
h) Fosillerin sınıflandırılması, tanımlanması işlemlerini yapmak,
i) Bulunan, çıkartılan fosillerin hangi tarihi devirlerden kaldığını tespit etmek,
j) Tarih öncesi yaşamış hayvanların iskeletlerini tamamlamaya çalışmak,
k) Fosil derleyicisi, birleştiricisi, olarak doğal yaşam müzesinde sergilenmesini sağlamak,
l) İnsan kemik kalıntı ve çeşitli fosillere ilişkin ölüm zamanı ve yaşam aralığı ile ilgili araştırmalar yapmak,
m) Fosillerle ilgili bulguları araştırmak ve yayımlamak,
n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fosil Bilimci (Paleontolojist) Meslek Kodu : 2632.10

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Sosyologlar, Antropologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0