Finansman Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

Finansman Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar? Finansman Sorumlusu Görev tanımı nedir? Finansman Sorumlusu Meslek Kodu nedir?

Finansman Sorumlusu Meslek Tanımı : İşletmenin finansman ve mali işlerle ilgili tüm konularından sorumlu olan kişidir.

Finansman Sorumlusu Görev ve İşlem Basamakları : Finansman Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı kurum/kuruluşun finansal analizini yapmak,

b) Faturalamadan, tahsilatlara kadar tüm süreci takip etmek,

c) Anlık ya da periyodik mali raporlamaları hazırlamak,

d) Çalışanların bordroları ile ilgili işlemlerinin aksamaksızın yürütülmesini sağlamak, maaş ödemelerini yapmak,

e) Tüm iç ve tedarikçi personelin maaşlarının koordineli ödenmesini sağlamak,

f) Banka hesaplarının güncel likidite takibini yapmak(çek, nakit, evrak vs. )

g) Ödeme günlerini tayin etmek ve ödeme planlamasını yapmak,

h) Kasa oluşumunu düzenlemek ve girdi-çıktı raporlamasını yönetime sunmak,

i) Şirket içi fon akım tablolarını ve analizlerinin raporunu yönetime sunar.

j) Kurum/Kuruluşun bankadaki kapitalini yönetmek,

k) Kredi ödeme günlerini takip etmek ve ödemelerini yapmak,

l) Muhasebe girişlerini ve fatura kesimlerini günlük olarak yapmak,

m) Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak,

n) Genel bütçe takibi yapmak,

o) Finans ve muhasebe uygulamaları, finansal tablo setlerinin analizi ve yorumlanması konusunda ileri düzey yetkinliğe sahip olmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Finansman Sorumlusu Meslek Kodu : 2412.02

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Finans Ve Yatırım Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *