E İle Meslekler

Endüstriyel Boru İmalatçısı Nedir? Endüstriyel Boru İmalatçısı Ne İş Yapar?

Endüstriyel Boru İmalatçısı Nedir? Endüstriyel Boru İmalatçısı Ne İş Yapar?

Endüstriyel Boru İmalatçısı Meslek Tanımı: Endüstriyel tesislerdeki boru sistemlerinin ön hazırlık, montaj ve test işlemlerini gerçekleştiren, yapılan montajın malzeme ve projesine uygunluğunu kontrol eden kişidir.

Endüstriyel Boru İmalatçısı Ne İş yapar?; İş süreçlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak;

 • İmalat ve montaj için ön hazırlık yapar,
 • Spool ( İzometrik resme uygun olarak atölyede imalatı yapılan yarı mamul parçaların) imalatı yapar,
 • Boru ölçümü yapar,
 • İş parçasını (boruyu) markalar, keser veya kesilmesini sağlar,
 • Branşman ve Enstrüman (ölçü aletleri) için boruya delik açar,
 • Dirsek, redüksiyon imal eder,
 • Kaynak ağzı açar ve güçlendirme yakası yapar,
 • Köprü ve mantar malzemesi (geçici birleştirme malzemesi) hazırlar,
 • Ölçü ve kaynak ağzı kontrolü yapar,
 • İş parçalarını birleştirir, geçici birleştirme malzemelerini söker,
 • Spoolun stok sahasına taşınmasını sağlar,
 • Boru-Spool montajı yapar, hazır supportları yerleştirir,
 • Support imalatı yapar,
 • Kaynaklı birleştirme yapar,
 • Flanşlı birleştirme yapar,
 • Boruya diş açar, dişli birleştirme yapar,
 • Dirsek bükümü yapar,
 • Yapılan montajın malzeme ve proje uygunluğunu kontrol eder,
 • Sızdırmazlık kontrolü yapar,
 • Boru sistemini test için hazırlar,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Endüstriyel Boru İmalatçısı Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç ve Ekipman

 • Açı ayarlı gönye, açık ve yıldız anahtar takımları,
 • Boru anahtarları, boru bükme makine aparat ve kalıpları,
 • Büyük, küçük ve parmak taş motorları,
 • El feneri, el matkabı, civata, çekiç,
 • Elektrikli spiral taş motorları, seyyar elektrik ara kabloları,
 • Emniyet halatı, emniyet kemeri ve şeridi, bariyer, megafon, telsiz,
 • Güvenlik elemanları, ikaz lambası, trafik levhaları,
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar (baret, iş tulumu, eldiven, kulak tıkacı vs.)
 • Metal markör kalem, metre, şerit metre,
 • Oksijen kesme şaloması, özel hidrolik sıkma düzenekleri,
 • Ölçüm cihazları (gürültü, aydınlatma, gaz vs.)
 • Pafta, şakül, yağdanlık, su terazisi, Mesnet,
 • Yangın battaniyesi, yangın söndürme cihazı,
 • Test düzenekleri, test materyalleri (sıvı yada gaz)

Endüstriyel Boru İmalatçısı Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Endüstriyel Boru Montajcısı olmak isteyenlerin,

 • Görsel belleği güçlü,
 • Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,
 • Düzenli, tedbirli, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
 • Yönergeyi izleyebilen, kişiler olması gerekir.

Endüstriyel Boru İmalatçısının Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamı, çalışılan işletmeye göre açık veya kapalı olabilir. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Islak, sıcak, soğuk, rutubetli, gürültülü, tozlu, kokulu ve hava akımı olan yerlerde görev yapılabilir.

Çalışma esnasında dikkatli olunmadığı takdirde yanma, kayma, düşme, kesilme, elektrik çarpması ve hava gazı-doğal gaz zehirlenmeleri olabilir.

Çalışma saatleri gündüz veya gece-gündüz, vardiyalı, tam gün veya yarım gün olabilir.

Endüstriyel Boru İmalatçısının Meslek Eğitimi

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi halk eğitim merkezlerinde “İnşaat teknolojisi alanı” Yapı sektöründe çalışanlara yönelik endüstriyel boru montajcısı kurs programında verilmektedir.

Belediyelerin açmış olduğu mesleki eğitim kurslarında, ticaret odaları ile MEB’ce ortaklaşa açılan sanayi kurslarında, özel kurum ve kuruluşlar tarafından açılan meslek kurslarında belirli bir ücret karşılığında bu mesleğe yönelik eğitim sunulmaktadır.

Ayrıca, MEB onaylı 3308 sayılı kanunla belirtildiği şekilde verilen mesleki eğitim ile ustalık belgesi alınarak veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş akredite kuruluşların düzenlediği sınavlara giren ve sonunda başarılı olan kişilere mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki kişiler katılabilir. 18 yaşından küçükler velilerin izniyle katılabilir. İlköğretim çağındakiler, devam ettikleri okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir. Yabancı uyruklular, valiliğin izni ile etkinliklere katılabilir. Gerektiğinde, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programın özelliğine göre aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezleri’nce duyurularla belirtilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi halk eğitim merkezlerinde günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Kurs süresince ağırlıklı olarak endüstriyel boru montajına dair derslerin yanı sıra iş sağlığı güvenliği dersleri de alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilmektedir.

Endüstriyel Boru İmalatçısının Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Endüstriyel Boru Montajcılarının çalışma alanları fazla olduğundan iş bulma imkanları oldukça geniştir. Hem kamuda hem de özel sektörde istihdam edilebilirler. İnşaat şirketleri bünyesinde yer alan yapı ve tesisat gruplarında, gaz tesisatını ve gazlı cihazların bakım – onarımını yapan teknik servislerde, İklimlendirme(ısıtma-soğutma) sektöründe yer alan tüm kuruluşlarda, inşaat malzemesi ticareti yapan işyerlerinde, doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerde ve atık su arıtma tesislerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işverenle yaptıkları anlaşmalara, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.

Bağımsız çalışanlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde etmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

İş Hayatında İlerleme

Bu yeterliliğe sahip kişiler, endüstriyel boru montajcısı alanında istihdama katılabildikleri gibi, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahiptirler.

(5544 sayılı kanuna göre 3308 sayılı kanuna uygun ustalık belgesi olanlar ilgili alanlardan meslek lisesi diploması olanlar ve sınava girerek mesleki yeterlilik belgesi alanlar iş yerlerinde çalıştırılabilir belgesiz ya da kursa katılım belgesi ile o mesleği icra edemezler; yukarıda yazılı olan 3 belgeden birine sahip olmalıdırlar.)

BENZER MESLEKLER

H. EK BİLGİLER

Meslek tehlikeli ve çok tehlikeli meslek sınıfında olup, MYK Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ulusal yeterlikte belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde 5 yıl geçerli olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

SPOOL: İzometrik resme uygun olarak atölyede imalatı yapılan yarı mamul parçaları,

SUPPORT (MESNET/BORU MESNETİ): Boru sistemini istenilen aks ve elevasyonda tutmaya yarayan yardımcı malzemeleri,

BRANŞMAN: Ana hattan çıkan boru hatlarını,

ELEVASYON: Kota göre düşeydeki ölçüyü,

ENDÜSTRİYEL BORU: Sanayide kullanılan boru sistemlerini,

I- KAYNAKÇA

myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-TR00100128.html

 • Meslek Elemanları,
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü web sitesi,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) web sitesi,
 • Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması – ISCO-08
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir