Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş yapar?

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Tanımı : Şeker hastalığı, şişmanlık, tiroid hastalıkları, metobolik kemik hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıları, üreme ve gelişme bozuklukları konularında hastaların tanı ve tedavisini yapan uzman hekimdir.

Endokrinoloji Ve Metobolizma Hastalıları Uzmanı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hastanın şikayetlerini, özgeçmişini, soy geçmişini vb. almak, hastanın dosyasına kaydetmek,
b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,
c) Dinamik endokrinolojik testler uygulamak/uygulanmasını istemek,
d) Hastadan ilgili tetkik, test ve filmleri yaptırmasını/çektirmesini istemek,

e) Tiroid nodülü tespit edilen hastalara ince iğne aspirasyon biopsi uygulaması yapmak,
f) Fiziki muayene, tahlil, test ve biopsi sonuçlarına göre teşhis koymak,
g) Hastalığın durumuna göre tedavi yöntemini planlamak,
h) İlaç tedavisini uygulamak diğer tedavi yöntemleri için ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
i) Hasta cerrahi tedavi görmüş ise müdahale sonrası hastanın (endokrin) takibini yapmak,
j) Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi yöntemleri, riskleri ve ilaç kullanımı hakkında bilgiler vermek, tavsiyelerde bulunmak,
k) Hastaları şeker hastalığı ve komplikasyonları hakkında bilgilendirmek,
l) Tedavisi süren hastalarda gerektiğinde tedavi değişikliği yapmak,
m) Hastane içinde veya dışında gerektiğinde ilk yardım müdahalesinde bulunmak,
n) Tıbbı etik kurallarına uymak,
o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri ve yayınları takip etmek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu : 2212.21

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :
Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0