E İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar

Gün geçtikçe gelişen, ticari ve iktisadi her türlü faaliyet çevrimiçi gerçekleşmektedir. Bu kapsamda Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı nedir? Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı nedir Ne iş yapar? Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı nedir Nasıl olunur sorularına cevap bulacağız.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Tanımı:  Mevcut ürün ve hizmetin internet ve sosyal medya aracılığıyla doğru kişilere pazarlanması amacıyla, marka bilinirliğinin arttırılması adına kampanyalar, görseller ve stratejiler oluşturulan ve dijital pazarlama yapan kişidir.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Görevleri:

– Pazar, ürün veya hizmetle ilgili araştırma yapar,

– Satış kayıtları ve piyasa değerlendirmelerine dayalı olarak özel satış ve pazarlama programlarını planlar ve organize eder;

– Fiyat listesi, indirim ve teslim koşulları, satış promosyon bütçeleri, satış yöntemleri, özel teşvik ve kampanyaları belirler

– Satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili uygulamaya yönelik ve idari yöntemleri oluşturur ve yönetir,

– Dijital pazarları analiz eder,

– İhtiyaçları belirler,

– E-pazarlama stratejisi tasarlar,

– Grafik tasarımı yapar,

– Web sitesi programlar, tasarımı yapar ve güncel tutar,

– Ürün veya hizmeti hedef kitleye tanıtır,

– Ürün ve kullanıcı arasındaki iletişim sağlar,

– Ürün veya hizmetin satışını yapar.

– Satış ve pazarlama personelinin faaliyetlerini yönlendirir ve yönetir;

– Günlük faaliyetleri planlar ve yönetir,

– Bütçe oluşturmak ve yönetmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla harcamaları kontrol eder;

– Satış ve pazarlamaya ilişkin kongre, ticari fuar ve diğer forumlarda girişim veya kuruluşu temsil eder.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

– Bilgisayar,

– İnternet,

– Tablet,

– Mobil cihazlar,

– Notebook

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Elektronik ticaret ve yönetimi uzmanı olmak isteyenlerin;

– Teknolojiye meraklı,

– Disiplinli ve sorumluluk sahibi,

– Sosyal araştırmalara ilgili,

– İkna yeteneği olan,

– Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,

– Şekil-uzay ilişkileri ve çizim yeteneği yüksek,

– Yaratıcılık ve tahmin edebilme gücü yüksek,

– Yaratıcı düşünme becerisine sahip,

– Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen,

– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Çalışma Ortamı Ve Koşulları

E-ticaret alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurup online hizmet verebilmeleri sebebiyle çalışma ortam ve koşulları değişkenlik göstermekte olup; ofis, evden veya internet imkanı olan herhangi bir yerden işlerini takip edebilirler.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Ticari Bilimler Fakültelerinde “Elektronik Ticaret ve Yönetimi’’ bölümünde verilmektedir.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

-Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-YKS (Yükseköğrenim Kurumları Sınav) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar,

ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Elektronik Ticaret ve Yönetimi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, e-ticaret, makro iktisadın temelleri, grafik tasarım ve ileri web tasarımı, mobil cihaz programlama, görsel programlama, e-ticarette dağıtım stratejileri, arama motoru optimizasyonu ve kurumsal bilgi sistemleri gibi dersler verilmektedir. Staj yapma zorunluluğu vardır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

 Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte uzaktan alışveriş en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. İnsanların büyük bir kısmı e- alıveriş siteleri aracılığı ile ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Günümüzde büyük ölçekli, küçük ölçekli pek çok e-ticaret firması birbiriyle adete yarış halinde. Hal böyleyken e-ticaret gereklerini yerine getiren firmaların ayakta kaldığı bir pazar ortaya çıktı. E-ticaretin kendi içinde önemli bileşenleri bulunur. Tüm bileşenleri doğru bir şekilde hareket ettirebilmek için alanında uzman, deneyimli kişilere ihtiyaç duyulmaya başladı. Bu kişiler elektronik

ticaret ve teknoloji yönetimi alanında gerekli teorik bilgiyi elde eden kişiler arasından ortaya çıkmaya başladı.

Daha kolay iş bulabilmek için meslek elemanlarının ileri seviyede İngilizce bilinmesi de önemlidir. Çünkü dijital pazarlama uluslararası alanda bir hizmet olmasından dolayı yabancı dil zorunlu haldedir.

E- ticaret sektörü Türkiye de yeni gelişen ve hızla büyüyen ayrıca hükümetler tarafından da desteklenen bir sektör olması nedeniyle iş bulma ve kariyer yapma imkanları yüksektir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetim Uzmanları, E-ticaret alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda;

-E-iş geliştirme uzmanı,

-E-pazarlama ve satış uzmanı,

-E-marka ve müşteri ilişkileri yöneticisi,

-Web tasarımcısı veya web programcısı,

-İş zekası uzmanı,

-E-tedarik yöneticisi,

-İnternet üzerinden kendi adlarına fikir ve projelerinin ticarileştirilmesi gibi alanlarda çalışabilirler.

Elektronik ticaret ve yönetimi uzmanı eğitim süresince ve eğitim sonrası kazanç

Eğitim süresince

– Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

– Ayrıca bu meslekte belirli ve sınırlı bir çalışma ortamı olmadığı için gerek partime gerekse evden çalışarak eğitim gördükleri süre içerisinde kazanç elde edebilirler.

Eğitim Sonrası

– İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artabilmektedir.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Meslekte İlerleme Durumu

Mesleki Eğitimde İlerleme

Elektronik Ticaret ve Yönetimi mezunları yüksek lisans ve akademik kariyer yapabilirler. Akademik kariyerlerine uygun olarak yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Ayrıca özel kurslardan alacağı bölümle ilgili sosyal medya pazarlaması, dijital pazarlama, e-ticaret gibi eğitimlerle kendilerini geliştirebilirler.

İş Hayatında İlerleme

Yönetici asistanlığından başlayıp, üst yönetim kademelerine kadar gelebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Mesleğine Benzer Meslekler

Bilişim uzmanı

Siber güvenlik uzmanı

– E-pazarlama ve satış uzmanı,

– Pazarlama ve satış uzmanı

– E-marka ve müşteri ilişkileri yöneticisi,

Pazarlama Müdürü

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı mesleği ile ilgili  Ek Bilgiler

Bölüm mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda mevcut ürün veya hizmetlerin kullanıcıya ulaştırılması aşamasında farklı görevler üstlenmeleri nedeniyle, farklı unvanlara sahip olabilmektedirler. Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi mezunlarının aldıkları unvan ve görevler;

Pazarlama ve satış uzmanı; Pazar, ürün veya hizmet ile alakalı araştırma yapar, ürün veya hizmeti hedef kitleye tanıtır. Satış ve pazarlama stratejileri oluşturur. Ürün veya hizmetin satışını yapmak başlıca görevlerindendir.

– İş geliştirme uzmanı; yeni ürün veya hizmet aramak, mevcut ürünleri geliştirmek ve pazar alanı oluşturmak gibi görevleri vardır.

E-marka ve müşteri ilişkileri yöneticisi; potansiyel müşteriyi gerçek müşteriye dönüştürmek, pazarlama sürecini kolaylaştırmak.

İş zekası uzmanı; verilerin toplanması, analiz edilmesi, veri analizleri süreçlerini geliştirmek gibi görevleri vardır.

Web tasarımcı; internet sitesi oluşturulurken tasarım, ilkeler ve hedef doğrultusunda çalışmak.

Web uzmanı; web sayfası tasarlamak, web sayfasının güncel tutmak, web sayfalarının güvenlik testini yapmak.

E-tedarik zinciri yöneticisi; talep ve tedarik dengesini sağlamak, doğru iş paylaşımlarını oluşturmak.

Web programcısı; ihtiyaçları belirler ve proje çıkartır, web sitesinin görsel tasarımını oluşturur.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Genel Görevleri

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi Uzmanı Meslek Kodu: 3322.17

 Kaynakça

– Meslek Elemanları

– Öğretim Elemanları,

– Üniversite web sitesi

– Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması – ISCO-08

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Kaynak görsel: freepik.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir