E İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Elektrik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Elektrik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Elektrik Mühendisi İş olanakları nelerdir? Elektrik Mühendisi meslek kodu nedir? Elektrik Mühendisi olmak için hangi eğitimleri görür?

Elektrik Mühendisi Meslek Tanımı: Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir.

Elektrik Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektrik Mühendisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikle ilgili araştırmalar yapmak,

b) Teçhizatın ve sistemlerin ana hatlarını tasarlayıp krokilerini çizerek projeler veya bağlantı şemaları yapmak ve uygulanacak inşaat metodunu ve malzemelerini tespit etmek,

c) İşçilik malzeme ve diğer inşaat ve tesisat keşif bedellerini hesaplayıp teçhizatın ve sistemlerin inşası ve tesisi işlemine nezaret etmek,

d) Tamamlanan işin verimli bir şekilde şartname hükümleri ile emniyet standartlarına uygun olup olmadığını araştırmak,

e) Elektrik sistemlerinin randıman ve uygunluğunu geliştirmek için devamlı değiştirme ve geliştirmelerle uğraşmak,

f) Elektrik teçhizatının kabul edilip edilmemesini tavsiye edip ek araştırma projeleri için tavsiye mahiyetinde teknik raporlar hazırlamak,

g) Elektrikle ilgili araştırma projelerinin kayıtlarını tutmak,

h) Elektrik teçhizat ve cihazlarının bakım ve işletme standartları ile ilgili bültenler, teknik yönetmelikler, şemalar hazırlamak,

i) Kurumların ilgili birimleriyle işbirliği yapmak,

j) İnşaat tesisat işletme veya tamir gibi belirli bir faaliyet dalında proje, plan veya nezaret işlerinden birisi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırtedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 Elektrik Mühendisinin Kullandığı Araç Gereç Ve Ekipman

 – Ölçü aletleri (avometre, voltmetre, vatmetre, toprak meğer vb.)

 – El aletleri (tornavida, pense, yankeski, çekiç vb.)

 – Yüksek gerilim eldiveni,

 – Yüksek gerilim neonlu ıstaka,

 – Transformatör, jeneratör ve elektrik motorları.

Elektrik Mühendisi Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Elektrik mühendisi olmak isteyen kimselerin,

– Sayısal yeteneğe sahip,

– Fen alanında özellikle elektrikle ilgili kavramlarla akıl yürütebilme gücüne,

– Fizik konularına ilgili,

– Birçok ayrıntıyı aynı anda algılama ve çabuk tepkide bulunma gücüne,

– Bir işi planlamadan önce derinliğine araştırma alışkanlığına,

– Düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığına,

– Sorumluluk bilincine,

– İleriyi görebilme, koşulları değerlendirebilme ve değişik görüşleri anlamaya çalışma gücüne,

 – Başkalarını yönetebilme, başkaları ile işbirliği yapabilme gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir. Dikkatsiz olmak mesleğin yürütülmesini imkansız kılar.

Elektrik Mühendisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları Elektrik mühendisleri fabrikalarda, elektrik santrallarında, şantiyelerde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında çalışırlar. Genellikle büroda çalışırlarsa da zaman zaman santrallarda gürültülü, şantiyelerde tozlu ortamlarda görev yapmaları gerekir. Elektrik dağıtımı alanında çalışanlar ise görevlerini açık havada yürütmektedirler. Elektrik mühendisleri çalışırken, – İnşaat, makine, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisleriyle, – Tekniker ve teknisyenlerle, – Topograflarla, – Ekonomist ve işletmecilerle, – Teknik ressamlarla, – Müteahhitlerle işbirliği halindedirler.

Elektrik Mühendisi Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Mesleğin eğitimi üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Elektrik Mühendisi Meslek Eğitimine Giriş Koşulları Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak. – Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Elektrik Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Elektrik Mühendisi Eğitimin Süresi Ve İçeriği – Elektrik mühendisliği mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre hazırlık sınıfı olan üniversitelerde 5 yıla çıkmaktadır. – Eğitimin ilk yılında Matematik, Fizik, Kimya derslerine ağırlık verilir. Bu derslerin yanı sıra Bilgisayar Programlaması, Makine Bilgisi, Teknik Resim ve Ekonomi konulu dersler okutulur. Ayrıca, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılmış alanda, uygulama yapılabilecek laboratuvar olanakları bulunmaktadır. Eğitim süresince staj yapma ve bitirme ödevi hazırlama zorunluluğu vardır.

Elektrik Mühendisi Eğitim Sonunda Alınan Belge Diploma Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektrik Mühendisi” Lisans Diploması verilir.

Elektrik Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 Son yıllarda giderek artan mühendislik programlarının pek çoğunda iş bulma sorunu gündeme gelmekte iken elektrik mühendisleri bu konuda biraz daha şanslıdırlar. Elektrik enerjisinin kullanım alanının yaygın olması, elektrik mühendislerine duyulan gereksinimi artırmaktadır. Ancak, üniversitelere göre değişen laboratuvar, araç- gereç, kütüphane ve sosyal tesisler göz önüne alınırsa aradaki eğitim farkı ortaya çıkmaktadır. Bu fark, öğrencilerin kendi özverisi ve olanakları ile eksiklerini giderme dışında belirgin bir biçimde görülmekte, eksiklikler mezuniyet sonrasında da yaşanmaktadır. Aranan tecrübenin yetersizliği ve endüstriye uyum sağlayamama gibi nedenlerle düşük ücretle çalışmak zorunda kalınabilmektedir. Günümüzde birçok meslekte olduğu gibi elektrik mühendislerinin de yabancı dil bilgisine sahip olmaları daha iyi koşullarda iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Türkiye’ de, elektriğin yaygın olarak kullanımı, endüstrimizin ihracata yönelmesi ve daha sonraki yıllarda elektrik enerjisi üretimimizin artması, bu mesleğin istihdam alanını genişletmiştir. Elektrik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektrik ve Raylı Sistemler Elektrik Elektronik alanlarında Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Elektrik Mühendisi Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince Öğrenciler, meslek eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilen burslardan şartları uyanlar yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası – Eğitim sonrası, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılıyorsa, teknik hizmet sınıfından ücret alınır, zam ve tazminatlardan yararlanılır, – Özel işyerlerinde çalışanlar için, mesleğin ilk yıllarında ücret biraz daha düşük, deneyim kazandıktan sonra, yabancı dil bilgisi de olanların ücret düzeyleri yüksektir. – Kendi işyerlerini kuranlarda ise kazanç değişkendir.

Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

 Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Elektrik mühendisleri pek çok alanda yöneticiliğe yükselebilmektedirler (şantiye şefi, başmühendis, grup mühendisi, genel müdür yardımcısı, genel müdür vb.).

Meslek Kodu : 2151.04

Benzer Meslekler

Elektronik mühendisi,

Nükleer enerji mühendisi,

Elektronik ve haberleşme mühendisi.

Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

 – Meslek elemanları,

 – ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000 – 80 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19) – Çeşitli Üniversitelerin Katalogları, – 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – 9 sayılı T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Şubat/2014 – MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 Ayrıntılı Bilgi İçin – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/ – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

Görsel kaynak: Business photo created by evening_tao – www.freepik.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir