Ekonomist-Uzman Nedir? Ne İş Yapar?

Ekonomist-Uzman Nedir? Ne İş Yapar? Ekonomist-Uzman meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Ekonomist-Uzman Meslek Tanımı : Ekonomin belirli dalında ekonomik problemler hakkında bilgi veren ve ekonometrik araştırmalar yapan kişidir

Ekonomist (Uzman) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Ekonomik problemlere çözüm bulmak amacıyla kamu ve özel kuruluşlarda araştırmalar yapmak,
b) Kuruluşlar hakkında parametreler ortaya çıkartmak,
c) İstatistiki bilgilerden ve ekonomik metotlardan yararlanarak tahminler yapmak,
d) Araştırma sonucu elde edilen bilgileri kart, grafik, diyagram ve yazılı özetler halinde değerlendirmek,
e) Kalkınma planlarını şartlara uygun olarak hazırlayarak hükümet ve diğer kuruluşlara bilgi vermek,
f) Ekonomik meselelerle ilgili olarak raporlar hazırlamak ve önerilerde bulunmak,
g) Ekonomist (Genel) (2441.01)’ne benzer işler yaparlarsa da maliye, milletlerarası ticaret, iş, fiyatlar, vergi, kalkınma planı, tarım ya da endüstriyel ekonomi gibi ekonominin belirli dallarında ihtisası olabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ekonomist-Uzman Meslek Kodu : 2631.02

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Ekonomistler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *