Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Nedir? Ne İş Yapar?

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Nedir? Ne İş Yapar? Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Meslek Tanımı : Kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışanların mesleki ve bireysel yeterliliklerini geliştirmek amacıyla kuruluş içi eğitim sistemini kuran ve uygulayan nitelikli kişidir.
Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Ne İş Yapar; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek
b) Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlamak
c) İK bilgi sistemi eğitim modülünün kuruluşu ile ilgili alt yapı çalışmalarını yürütmek
d) İK bilgi sistemi eğitim modülü kayıt, raporlama ve arşivleme faaliyetlerini yürütmek
e) Eğitim faaliyetleri bütçesini hazırlamak
f) Eğitim faaliyetleri bütçe gerçekleşmelerini takip etmek
g) Eğitim politika ve standartlarını belirlenmesine katkıda bulunmak
h) Eğitim prosedürlerini hazırlamak
i) Dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine etmek
j) Eğitim ihtiyaç analizi yapmak
k) Eğitimleri planlamak
l) Eğitim programını geliştirmek
m) Eğitim programının içeriğini geliştirmek
n) Eğitim programının uygulama sürecini planlamak
o) Eğitmenlerin çalışmalarını organize etmek
p) Ölçme, değerlendirme araçlarının hazırlanmasına destek vermek
q) Eğitimler hakkında çalışanları bilgilendirmek
r) Eğitimlerin organizasyonunu gerçekleştirmek
s) Eğitim etkinliğinin ölçümünü yapmak
t) Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütmek
u) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim Meslek Kodu :2424.02

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Personel Eğitimi Ve Eleman Yetiştirme İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0