Ç İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Çevre Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Çevre Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Çevre Mühendisi Meslek kodu nedir?

Çevre Mühendisi Meslek Tanımı : Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Fabrikalarda atıkların arıtılması için, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi konularında önerilerde bulunmak ve yapılanları denetlemek,
b) Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri almak, İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
c) Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirleyerek hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri almak,
d) Gürültü kaynaklarını belirlemek, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirmek,
e) Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapmak,
f) Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çevre Mühendisi Meslek Kodu : 2143.01

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Çevre Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir