Cevher Hazırlama Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Cevher Hazırlama Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Cevher Hazırlama Mühendisi görev tanımı nedir? Cevher Hazırlama Mühendisi Meslek kodu nedir?

Cevher Hazırlama Mühendisi Meslek Tanımı :
Doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir ve hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma gibi sistemlerin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni sistemlerin geliştirilmesi işlerini yapan kişidir.

Cevher Hazırlama Mühendisi Görev ve İşlem Basamakları : Cevher Hazırlama Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cevher ve kömür hazırlama tesislerinin işletilmesini denetlemek,
b) Altın, gümüş ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme tesislerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimini yapmak,
c) Termik enerji santralleri ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapmak,
d) Temiz katı yakıt üretim tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapmak,
e) Demir-çelik, cam, seramik, çimento sanayi ham madde hazırlama tesisleri tasarımını yapmak,
f) Gübre, yem, deterjan, boya, sert plastik endüstrisi ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapmak,
g) İnşaat agrega tesisleri tasarımını yapmak,
h) Nükleer enerji ham maddelerinin zenginleştirilmesi ve teknolojisini araştırmak,
i) Atık değerlendirme, toprak ıslah teknolojileri ve tesis işletmeciliği gibi alanlardaki gelişmeleri izlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cevher Hazırlama Mühendisi Meslek Kodu : 2146.11

Meslek Adı :
Cevher Hazırlama Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0