Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları