BT İş Analisti Nedir? Ne İş Yapar?

BT İş Analisti Nedir? Ne İş Yapar? BT İş Analisti görev tanımı nedir? BT İş Analisti Meslek kodu nedir?

BT İş Analisti Meslek Tanımı :
Yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, projeyi tasarlayan, geliştirme çalışmalarını koordine eden, yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test eden, yazılım dokümantasyonunu tamamlayan, yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapan ve bu çalışmaları koordine eden, yazılım iyileştirme çalışmaları yapan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli kişidir.

BT İş Analisti Görev ve İşlem Basamakları :

BT İş Analisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG önlemleri almak
b) Çevre koruma önlemleri alınmasını sağlamak
c) Kalite uygulamalarını yürütmek
d) İş organizasyonu yapmak
e) Üst yönetime bilgilendirme ve raporlama yapmak
f) Çalışılan alanın işe uygun düzenlenmesini sağlamak
g) Dijital arşivleme yaptırmak
h) Yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapmak
i) Önceden geliştirilmiş mevcut ya da örnek yazılımlar üzerinde çalışarak bilgi edinmek
j) İş gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı isteklerini dokümante etmek
k) İş analizi dokümanını hazırlamak
l) Süreç tasarımını gerçekleştirerek dokümante etmek
m) Yazılım kabul test senaryoları hazırlayıp dokümante etmek
n) Değişiklik yönetimi politika ve prosedürlerini hazırlayıp dokümante etmek
o) İş analizi ve süreç tasarım dokümanları üzerinde nihai mutabakata varmak
p) İhtiyaçları yazılım geliştiricilere aktarmak
q) Proje geliştirme ve uygulamaya alma planının kesinleştirilmesini sağlamak
r) Değişiklik ihtiyaçlarını koordine etmek
s) Yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test etmek
t) Test ortamında gerekli testleri gerçekleştirmek
u) Kullanıcılara test ve kullanım eğitimi vermek
v) Yazılım dokümantasyonunu tamamlamak
w) Yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapmak
x) Yazılım uygulamaya alma çalışmalarını koordine etmek
y) Yazılım iyileştirme çalışmaları yapmak
z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

BT İş Analisti Meslek Kodu :2511.09

Meslek Adı :
BT İş Analisti

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :
Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0