Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Nedir? Ne iş yapar?

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Nedir? Ne iş yapar?

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Meslek Tanımı : Canlı sistemlerden veya canlı sistemleri model alarak yeni sentetik ürünler geliştiren, biyolojik malzemelerin yapı, işlev ve etkileşimlerini inceleyen, gen yapılarının karşılaştırmalı çalışmaları (genomik), protein yapılarını inceleyen, (proteomik), biyoloji, bilgisayar bilimleri ve bilgi teknolojilerini bir araya getiren biyoinformatiği kullanarak günümüzde çevre, gıda, tarım, malzeme ve sağlık gibi alanlardaki problemlere çözümler araştıran nitelikli kişidir.

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog ne iş yapar?: Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) (2131.09 Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)) mesleğinde belirtilen işlere ilaveten genel rehberlik altında işletmenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş sentetik yöntemler ve teknikler kullanarak çeşitli laboratuvar işlemlerini yapmak,
b) Canlıların moleküler yapıları hakkındaki bilgisini ve nanoteknolojiyi kullanarak biyolojik bilimler (Nörobiyoloji, Hücre Biyolojisi, Ekoloji, Bitki Biyolojisi, Biyokimya, Genetik, İmmünoloji, Zooloji), malzeme bilimi, tıp ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlere nitelikli ürünlerin geliştirilmesi ve üretim teknolojilerinde çalışmalar yürütmek,
c) Yüksek verimli mahsuller, hastalıklara dirençli çiftlik hayvanları, gen terapisi tedavileri, ilaçlar ve biyoyakıtlar gibi ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak,
d) Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve hücre biyolojisine dayalı laboratuvar çalışmalarını yapmak,
e) Tarım, gıda imalatı, sağlık ve ilaç gibi farklı endüstrilerde ürün geliştirme ve üretim aşamalarında çalışmak,
f) Santrifüjler, spektrofotometreler ve kromatografik analizler gibi deneyleri yapmak ve izlemek için gerekli alet ve laboratuar ekipmanlarını kullanmak.
g) İleri Düzeyde uzmanlaşan biyoteknologlar, uygulamalı ve deneysel çalışmalardan elde edilen verileri kaydederek raporlar hazırlamak,
h) Bilimsel araştırma tasarlamak, verileri analiz etmek ve prosedürler geliştirmek,

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Meslek Kodu :2131.08

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir cevap yazın 0