Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar? Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Meslek Tanımı : Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

p) Yeni projeler geliştirmek için mühendis gözetiminde tasarım yapmak,
q) Tasarımın bilgisayar ortamında çizimini yapmak,
r) Sistem tasarımı yapılmış projeleri programlamak,
s) Projeleri yapılmış programları test etmek,
t) Tasarlanan ve projelendirilen programlarda istenen veya günün değişen şartlarına göre gerekli düzenlemeleri yapmak,
u) Düzeltilmiş tasarımların kullanım kitapçıklarını ve akış diyagramlarının hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Meslek Kodu : 2163.07

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :
Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0