B İle MesleklerÜniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında, tasarım alanlarında araç olarak kullanılan bilgisayarın tasarım etkileşimi ve tasarım kuramları çerçevesinde işleyen algoritmasına dayalı düşünme ve üretme süreçleri ile program mantık ve konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım süreçleri üzerinde ve CAM uygulama alt yapısına kadar kullanılan programları endüstriyel öncelikler çerçevesinde incelemek ve uygulama yapabilmek,
b) Grafik tabanlı programların düşünme ve uygulama süreçlerini piksel-vektörel mantıklar kapsamında inceleyerek teorik-uygulama etkileşimi gerçekleştirmek,
c) Program özelinde ve alanlar kapsamında teoriler geliştirerek programların kullanımına kaynak oluşturmak,
d) Program öğretim süreçlerine ilişkin teoriler geliştirerek öğrenci temelli uygulama becerileri kazandıracak öğretme teknikleri ve teorileri geliştirmek,
e) Öğrenme-üretme ve öğrenme-uygulama süreçleri üzerinde endüstriyel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tespit ve iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak,
f) 2 boyut, 3 boyut bilgilerinin yanında görselleştirme, animasyon teknikleri, yazılım destekli modelleme uygulamaları, görüntü işleme teknikleri konularına yönelik olarak akademik çalışmalar yürütmek,
g) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
h) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
i) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
j) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
l) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
m) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
n) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
o) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
p) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
r) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.15

Meslek Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir