Avukat Nedir? Ne iş yapar?

Avukat Nedir? Ne iş yapar? Avukat Meslek kodu Nedir?

Avukat Meslek Tanımı: Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.
Avukat Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinlemek, varsa dava dosyasını incelemek,
b) Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul etmek,
c) Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını incelemek ve bunları savunmasına dayanak yapmak,
d) Mahkemelerde çeşitli davalar açmak veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılmak,
e) Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapmak,
f) Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletmek ve sorular sormak,
g) Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlamak ve konuşma yapmak,
h) Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlamak,
i) İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi vermek, danışmanlık yapmak,
j) İcra takipleri yapmak,
k) Yeni çıkan yayın ve kanunları takip etmek ve yorumlamak,

Avukat Meslek Kodu : 2611.02

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hukuk İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Avukatlar Ve Savcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lise

Bir cevap yazın 0