Arama Kurtarma Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Arama Kurtarma Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar? Arama Kurtarma Teknisyeni Meslek kodu nedir? Arama Kurtarma Teknisyeni görev tanımı nedir?

Arama Kurtarma Teknisyeni Meslek Tanımı :
Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, acil ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Arama Kurtarma Teknisyeni Ne İş Yapar? :

Arama Kurtarma Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, acil ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yerine getirmek,
b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; (KBRN-E) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel kirlenmelerin ölçümlerine ve temizliğine yardımcı olmak,
c) Arama kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmak,
d) Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek,
e) Kayıp kişilerin arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak,
f) Görevi ile ilgili nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmak için, haftalık, aylık, yıllık eğitim programlarına katılmak,
g) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipler ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini yapmak,
h) Gece ve gündüz tatbikatlarına katılmak, tatbikatlarda kendine verilen görevleri yapmak,
i) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,
j) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,
k) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,
l) Amirleri tarafından görevi ile ilgili verilen diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arama Kurtarma Teknisyeni Meslek Kodu : 5419.07

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Değerlendirme: 4 / 5.
Bir cevap yazın 0