A ile MesleklerSosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Aile Sosyal Destek Personeli Nedir? Ne İş yapar?

Aile Sosyal Destek Personeli kimdir? ne iş yapar? görev tanımı nedir? meslek kodu nedir?

Aile Sosyal Destek Personeli Meslek Tanımı : Kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi, gereksinim duydukları hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması ve söz konusu hizmetlerin yararlananlara sağladığı imkanların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi, ailenin durumunun ve gelişiminin izlenmesi, veri analizi yapması ve sosyal risk haritasının çıkarılması gibi hususlarda çalışmalar yapan kişidir.

Aile Sosyal Destek Personeli Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hane ziyaretleri gerçekleştirme, sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda bilgilendirmede bulunma, fert ve aileleri ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirme ve durumlarını izlemek,
b) Sahadan elde edilen verilerin analiz edilmesi ve sosyal risk haritasını çıkarmak,
c) Çağrı merkezleri, başvurular, yazışmalar veya çeşitli bildirimler aracılığıyla kendisine yönlendirilen bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,
d) Yönlendirme sürecinde tüm seçenekleri değerlendirerek aile için en uygun çözümü veya çözümleri sunarak rehberlik etmek,
e) Hanedeki sorunun tespiti, çözümü ve bir sonraki ziyaret süreci ile ilgili bildirimi ve müdahalesi yasal zorunluluk gerektirmeyen kararları aile ile birlikte istişare ederek almak,
f) Tüm süreç boyunca ailenin yüksek yararını gözeterek ve aileden alacağı geri bildirimler doğrultusunda hareket etmek,
g) Hane görüşmesi esnasında; çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara öncelik vermek,
h) Vatandaşa sunulacak hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını dikkate almak,
i) Mesleki formasyonuna uygun olarak verimli, iş birliği içerisinde etik ilkeler çerçevesinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aile Sosyal Destek Personeli Meslek Kodu : 2635.17

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Güncel Meslek : EVET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir