Adli Bilimci Nedir? Ne İş Yapar? Adli Bilimci Nasıl Olunur?

Adli Bilimci Nedir? Ne İş Yapar? Adli Bilimci Nasıl Olunur? Adli Bilimci Çalışma Alanları ve İş İmkanları Nelerdir? Adli Bilimci Bölümü Hangi Okullarda Var? Vb. sorularınıza yanıtları bu makalede bulabilirsiniz.

Adli Bilimci Meslek Tanımı : Adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun saptanması ve kanıtlanmasında yürütülen teknik hizmetleri gerçekleştirmek, olayların izlerini bulmak, raporlamak ve ilgili mercilere sunmakla sorumlu olan kişidir.
Adli Bilimci Ne İş yapar?:
Olay yerinden delil toplama ile ilgilenir(kan, saç, tekstil malzemesi, boya, cam, patlayıcı ve uyuşturucu gibi maddelerin izlerini inceler
Karşılaştıkları şüphelileri, kurbanlarla veya suç işlenen yerle ilişkilendirir,
Resmi ve/veya özel laboratuvarda delil incelemesi gerçekleştirir,
Adli Kimya alanında yangın incelemesi ve kaza yeniden inşası dahil, boya veya kimyasallar gibi maddeleri inceler,
Adli Toksikoloji alanında, ilaç veya zehir kullanımı için sıvı ve doku örneklerini test eder,
Adli Bilişim alanında bilgisayarlar ve cep telefonları gibi elektronik ekipmandan veri kurtarır,
Adli Kimya ve Adli Biyoloji alanlarında kromatografı, elektron mikroskobu ve DNA profilleme gibi uygun analitik teknikleri kullanarak DNA testi ve kan, saç ve giyim lifleri gibi küçük temas izlerini inceler
Analiz aracı ve lastik izleri ile iz incelemeleri yapar,
Suç Önleme ve Analizi alanında mahkemede delil verir ve savunur,
Adli Dokümantasyon alanında raporlama yapar,
Yeni adli tıp tekniklerini araştırıp geliştirir,
Bireysel veya bir kuruma bağlı olarak bilirkişilik yürütür,
Adli bilimlerde kullanılacak olan laboratuvar cihazlarının ve kitlerin üretilmesinde görev alır.

Adli Bilimci Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

Çalışılan ortamın gerektirmesi durumunda ortama uygun, tulum başta olmak üzere eldiven, bone, galoş gibi kıyafetler,
Fiziki inceleme cihazları (Stereomakroskop, VSC gibi),
Biyolojik inceleme cihazları (Genetik analizör, moleküler görüntüleyici, yatay elektroforez, gerçek zamanlı PCR, termal döngü PCR gibi),
Kimyasal inceleme cihazları (FTIR Spektrofotometre, UV-VIS spektrofotometre, otoklav, PH metre gibi)
Bulgu torbası, olay yeri şeridi, fotoğraf makinesi gibi olay yeri incelemesine dayalı araç ve gereçler.

Adli Bilimci Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Adli Bilimci olmak isteyenlerin;

Sorumluluk duygusu yüksek,
Stresli ve yoğun bir iş temposunda çalışmaya uygun,
Ayrıntılara çok dikkat gösteren,
Pratik ve hareketli çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
Gerek ekip ile gerekse bireysel çalışmaya yatkın,
Hızlı ve doğru karar verebilen,
Öğrenmeye ve kendini sürekli geliştirmeye açık, kimseler olmaları gerekmektedir.

Adli Bilimci Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Adli Bilimci, yönelmek istedikleri alandan bağımsız olarak, işlenen bir suçu aydınlatmayı ve o suça dahil olmuş olan kişileri belirleyerek adalete katkı sağlamakla görevlidirler. Hem kamu hem de özel sektörde çalıştıkları kurumun özelliğine göre, standart mesai saatlerinin yanında, suçu aydınlatmak adına delilleri incelemek amacıyla, günün herhangi bir saatinde çalışma ihtimalleri de mevcuttur. Üzerinde çalıştıkları vakadan bağımsız olarak, sürekli titiz çalışması ve meslek mensuplarının çalıştığı ortama göre, en uygun koruyucu kıyafeti mutlaka gitmesi gerekmektedir, Adli Bilimlerciler, her türlü hava koşulunda dışarıda çalışmak, laboratuvarlarda ve ofislerde uzun süreler geçirerek analizlerini sonuçlandırmak veya çalıştıkları kuruma bağlı olmak üzere, her iki faaliyeti de bir arada yapmak zorunda kalabilir. Laboratuvarda çalışan bir Adli Bilimci; laboratuvar önlüğü, eldiven, gözlük, bone, galoş gibi malzemeleri mutlaka üzerinde bulundurmak zorundadır. Adli bilimcinin; uzun ise saçlarını toplaması, tırnaklarının kısa ve temiz olması, erkek ise mutlaka tıraşlı olması gerekmektedir. İnceleyeceği delilin, hazırlamış olduğu dosyanın, üretimini yaptığı aracın niteliği her ne olursa olsun, mutlaka kendi izolasyonunu sağlamalıdır. Genellikle, Adli Bilimciler ve farklı devlet kademelerinde görev alan memurlar, adli vakalarda birlikte çalışırlar. Ayrıca, adli vakaların her an ve her yerde olmasından sebeple, zaman zaman farklı şehirlerde görev alma durumları da olabilir.

Adli Bilimci Nasıl Olunur?
Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin “Adli Bilimler” bölümlerinde verilmektedir.

Adli Bilimler Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (KKTC Uyruklu)
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli)

Adli Bilimci Meslek Eğitimine Giriş Koşulları
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

Adli Bilimler Bölümü Eğitimin Süresi Ve İçeriği
Lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. İlk iki yılda temel bilimler ve hukuk dersleri verilmektedir. İlk iki yıl içerisinde, öğrencinin laboratuvar uygulamalarına katılması sağlanır. Üçüncü yıldan itibaren olay yeri inceleme dersleri ve alana dair uygulama dersleri ağırlık kazanır. Dördüncü sınıfta, öğrencilerin stajları ile birlikte uzmanlaşmak istedikleri alan seçimi gerçekleştirilir. Dördüncü sınıf öğrencileri, almış oldukları teorik eğitim ile uygulama eğitiminin bir arada olduğu bitirme projesi ile programı tamamlar.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, sahada ve stajyer olarak çalışılan kurumlar aracılığıyla uygulamalı olarak verilmektedir. İlk bir ya da iki yılda öğrenciye ait teorik dersler verilmektedir. Öğrencinin teorik eğitimini bitirmesinin ardından azami süre olan üç yılı aşmayacak ve bir ya da iki yıl olacak şekilde laboratuvar çalışmalar sürdürülür.

Adli Bilimler Bölümünden Eğitimini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması verilmektedir

Adli Bilimci Çalışma Alanları ve İş İmkanları:
Adli Bilimler fizik, kimya ve biyoloji gibi pek çok bilim dalından beslenir. Adli Bilimciler; İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, laboratuvar çalışmaları yürüten resmi ya da özel tüm kuruluşlar, sigorta şirketleri, hukuk büroları gibi pek çok alanda Kriminalistik Uzmanı, adli kimya bilirkişisi, adli eksper gibi görevler alabilirler.
Alanda iş bulma imkânı, oldukça fazladır. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen hemen yoktur.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenim kredisinden faydalanabilirler.
Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkânları vardır.

Eğitim Sonrası
Adli Bilimci işe ilk girişte alacakları ücret, mezun öğrencinin tercih edeceği iş koluna göre değişecektir. Herhangi bir devlet kurumunda görev alacak program mezunu, 657 sayılı kanunun ilgili hükümlerince düzenlenecek olan bir maaş alacaktır. Özel bir kurum veya kuruluşta çalışacak olan uzman ise işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak işveren tarafından belirlenecek ücrete tabi olacaktır.

Mesleki Eğitimde İlerleme
Adli Bilimci, Adli Tıp, Adli Bilimler ve Kriminalistik alanında lisanüstü eğitim verilen programlarda eğitim hayatlarını sürdürebilirler, Bunun yanında, lisans eğitimi sırasında fizik, kimya, biyoloji, hukuk konulu temel ve seçmeli dersler alan öğrenciler; söz konusu programlarda da, bir yıl bilimsel hazırlık okumalarını takiben eğitimlerini sürdürebilirler. Adli Bilimciler, yüksek lisans mezuniyetlerinin ardından, Adli Tıp, Adli Bilimler ve Kriminalistik alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.
Bunun yanında, lisans eğitimi sırasında fizik, kimya, biyoloji, hukuk konulu temel ve seçmeli dersler alan öğrenciler; söz konusu programlarda da, bir yıl bilimsel hazırlık okumalarını takiben eğitimlerini sürdürebilirler.

İş Hayatında İlerleme
Akademik kariyer yapabilirler. Akademik kariyerlerine uygun olarak yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Çalıştıkları sektör ya da kuruma göre branşlaşabilir, alanında özel eğitimler verebilir; adli bilimler alanında patent almaya yönelik yeni araç-gereç, yöntem ve teknolojiler geliştirebilirler.
Adli Bilimci Mesleğine Benzer Meslekler

 • Laboratuvar sorumlusu,
 • Olay yeri inceleme memuru,
 • Polis Kriminal Laboratuvarı personeli,
 • Jandarma Kriminal Laboratuvarı personeli,
 • Gıda Teknolojisi Uzmanı,
 • Ruhsatlandırma Uzmanı,
 • Toksikolog

Adli Bilimci Dernekleri

Adli Bilimciler Derneği

I– KAYNAKÇA

 • https://targetiobs.co.uk/careers-advice/iob-descriptions/279565-forensicscientist-iob-description
 • https://www.bls.gov/ooh/life-phvsical-and-social-science/forensic-sciencetechnicians.htm
 • https: www.aafs.org/
 • https://www.iustice.gov/olp/forensic-science
 • https://forensicscience.vcu.edu/
 • https://www.cedarcrest.edu/academics/forensic science/index.shtm
 • https://www.dfs.virginia.gov/
 • https://dfs.dc.gov/
 • https://forensicsciences.columbian.gwu.edu/
 • YÖK’e bağlı program çıktıları kılavuzu,
 • Adli Bilimler alanında lisans ve lisansüstü eğitim vermekte olan üniversiteler,
 • Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, ISCO-08
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar. Ayrıntılı Bilgi İçin
 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Mesleğim Hayatım web sitesi https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
 • Social photo created by freepik – www.freepik.com
Bir cevap yazın 0